Tajemství harmonie života
MUDr. Radomír Růžička, CSc. - soudní znalec v oboru akupunktury, dlouholetý člen výboru České akupunkturní společnosti, člen pracovní skupiny pro akupunkturu při vědecké radě České lékařské komory atd., autor řady významných odborných knih - o této publikaci napsal:
"Jde o ojedinělou práci z dané oblasti. Jsou v ní prezentovány některé - zřejmě dodnes nepublikované - údaje z vědního oboru akupunktury, které vyplývají z dlouholetých klinických zkušeností Dušana Tomka. Kniha je cenná rovněž tím, že nezpochybňuje význam současné "západní" medicíny, avšak současně neopomíjí nutnost komplexního přístupu k člověku a k nemoci. Pozitivní je rovněž zdůraznění nutnosti spolupráce tzv. "lidových léčitelů" se specializovanými lékaři. Zasvěcenost otázek novináře a publicisty Jiřího Mrvy činí z daného tématu čtivou a poutavou knihu, která může být v mnohém poučná a inspirující jak pro lékaře, tak pro širokou veřejnost."
                                                                                                                                                                           zpět