Co je to pulsová diagnostika? 
Pulsová diagnostika spadá do čínské medicíny a je součástí akupunktury. Samozřejmě akupunktura má více diagnostických metod, např. pohledem, poslechem, čichem, palpací (bolestivého místa), dotazem a nakonec pulsovou diagnostikou. Ta pak „slouží“ pro „správný výběr akupunkturních bodů“, takže je jí možno určit nejvyšší (nejzávažnější) blokádu v organismu, pro nás pak na akupunkturních drahách, a tedy i na orgánech. Pro akupunkturistu je tedy její znalost nezbytná, poněvadž se podle ní určuje kombinace bodů, popřípadě i pořadí vpichů. Stejně tak je možné určit pulsovou diagnostikou, kromě nerovnováhy na drahách, i hlubší příčinu nerovnováhy (= nemoci), např. různé viry, bakterie či plísně, a též i akutnost či chronicitu.

Jak jste si mohli všimnout, diagnostika má v podstatě dva aspekty. Prvním je tzv. „aspekt kvantitativní“, který slouží pro určení nejvyšší nerovnováhy, tedy základní příčiny choroby a slouží pro přesný (tj. správný) výběr akupunkturních bodů. Druhým je tzv. „aspekt kvalitativní“, který slouží k určení hlubších příčin. Jak jsme již řekli výše, např. akutnosti či chronicity (i když určitá stadia se dají „odečíst“ i po zvládnutí „kvantitativní diagnostiky“), dále pak lze určit i „pořadí závažnosti“ působících virů, bakterií či plísní na organismus a „hloubku jejich působení i jejich aktivitu v té určité hloubce“ (tj. energetické vrstvě).

Toto všechno se samozřejmě nedá zvládnout, tedy pro normálního jedince, za pouhý víkend. Proto se výuka dělí do několika stupňů. V prvním stupni se výuka zaměřuje na „kvantitativní“ část pulsové diagnostiky. Považuji ji vůbec za její nejdůležitější část. V prvním stupni se tedy diagnostik naučí správně odečítat množství energie na drahách, a samozřejmě další důležitou část, tj. vyhodnocení změřených hodnot (= základní akupunkturní pravidla).

A teď namítnete, že vlastně neumíte akupunkturu. Nevadí! Toto jsou základy akupunktury! Body, které budeme odvozovat, si také ukážeme a pod. Samozřejmě ti, kteří již akupunkturu znají, budou mít určitou výhodu, ale sami uvidíte, že to vůbec nebude vadit, a že tyto základy zvládnete. Vyhodnocením se naučíte buď vybrat pořadí bodů, na které potom budete „nějak“ působit, např. tlakem, magnetem, hořčičným semínkem apod. Do prvního kurzu spadá též určení různých alergenů, otestování si „správné či chybné“ stravy, ale též i „změření vhodnosti“ nasazeného léku apod. Je vysvětleno diagnostikování pomocí nosod, či jiných homeopatik, základy ušní akupunktury a iris diagnostiky. Jak vidíte, je toho dost na víkend, ale jak do problému proniknete, budete si už „jenom hrát“ s touto „uměleckou metodou“, jak ji nazývá čínská medicína. Přesto, a teď se budete divit, naším hlavním cílem je, abychom udělali co možná „nejmenší chybu“! Zkrátka jednoduše řečeno: „pokud nepomůžu, abych alespoň neublížil“!!! Zdá se vám to málo? Ale vůbec ne! Dnes je tak obtížná doba, kdy všichni trpíme vším, od fyzických bolestí až po různé druhy depresí, že se Vám nemusí ihned povést určit přesnou příčinu a ihned ji odstranit, ale alespoň přibližně ji určit a postupně ji odblokovávat! A to je důležité! A toto se dá zvládnout po absolvování první části kurzu. A které choroby se tedy dají touto metodou „léčit“? Téměř všechny choroby a téměř všechny jejich fáze. Záleží samozřejmě na praxi a zkušenostech. Ve výhodě jsou lékaři a v ještě větší výhodě pak ti, kteří znají akupunkturu. U ostatních zdůrazňuji určitou obezřetnost a hlavně pak soudnost, do čeho se vůbec mohu pustit a do čeho ne! Těžší stavy, popř. akutní stavy, nechte lékařům!!! Ale pokud již budete mít určitou praxi, zjistíte, že se dají „léčit“ i určité těžší stavy, popř. stavy, které se zdají být nezávažné, a přesto dle pulsu najednou zjistíte, že může jít o stav nebezpečný! A proč dávám slovo léčit do uvozovek? Poněvadž akupunkturista neléčí, nýbrž harmonizuje! Z druhé strany se harmonizace považuje za „vyšší stupeň léčení“, protože se obvykle říká, že „léčení je potlačování příznaků, zatímco harmonizace je rušení vnitřních příčin“.

Základní kurz pokračuje v další teorii a praxi „kvantitativních aspektů pulsu“, jako např. vývoj pulsu během čtyř ročních období, puls mužský, ženský a neutrální, druhy pulsů a jejich odečítání či vyhodnocování, speciální ženský puls, jehož odečtením jste schopni zjistit graviditu již za několik dnů (dokonce již za několik hodin), přesné určení pohlaví, kvalitu porodu a pod. Přesto tato část diagnostiky se dá zvládnout vlastním nastudováním z různých materiálů, např. z knihy MUDr. Radomíra Růžičky: Akupunktura v teorii a praxi.

V kurzu druhého stupně probíráme další typy pulsů. Sami poznáte, jak do tohoto problému proniknete, že to samo bude vyplývat jedno po druhém. S praktickými ukázkami a přesným popisem v kurzu je to samozřejmě mnohem lepší, hlavně pak rychlejší. Kvalitativní část diagnostiky je značně obtížnější a vyžaduje již určité schopnosti, které lze získat jak další praxí, tak hlavně pravidelnými meditacemi! Touto se zabýváme již v základním kurzu a vysvětlujeme, proč je duchovní růst důležitý. Samozřejmě nejen pro pulsovou diagnostiku, ale hlavně pro šťastnější život! Meditací vždy začínáme a končíme pracovní den. Když pak trošku proniknete do „kvalitativního“ odečítání pulsu, budete schopni určit nejen akutnost, která se dá odečítat po druhém stupni kurzu, ale i chronicitu určitých závažných stavů, hlavně způsobených těžkými viry či bakteriemi. Určíte přesné působení v tom kterém orgánu, ale i přesnou „hloubku působení“ (tj. energetickou vrstvu). Sami si zkrátka určíte i „množství protilátek“ na ten který virus či bakterii, a tedy i jejich závažnost, apod.

Myslím si, že základní znalost pulsové diagnostiky je vhodná nejen pro akupunkturisty, ale v podstatě pro jakéhokoli léčitele, jako „pojistka“, sloužící ke kontrole vlastní metody metodou jinou. Ne, že by si daný léčitel neměl věřit, ba naopak! Vždyť správný život je „žít v intuici“, ale pokud nejste zrovna avatáři (boží vtělení), takže si nejste zrovna náhodou jisti, což se může "normálnímu smrtelníkovi normálně stát“, máte po ruce hmatatelnou metodu kontroly vlastního léčebného postupu i výsledku! A to se může občas hodit! Stejně tak pro ostatní může posloužit pro zjištění největšího problému, který mne právě trápí a hlavně pak - odstranit jej, např. vysokou teplotu či vyšší tlak, a následně nasadit např. preventivní moxu apod.

Pokud se tedy rozhodnete pro kurz pulsové diagnostiky, těšíme se na Vás a na další společnou spolupráci.