MOŘE JANGŮ - bod dlouhého života
Orientálci už dávno tvrdili, že celému vesmíru vládne neviditelná síla Tao, vytvářející nekonečně druhů energií. Energie, jež ovládá biologické pochody v živé přírodě, se nazývá čchi; polarizována je do jangu a jinu. (Z hlediska moderní fyziky zatím není jasné, jak exaktně klasifikovat tyto formy energie.) V lidském těle se nachází dvanáct (a dvě) hlavních akupunkturálních drah. Jsou vzájemně spojeny a slouží i jako spojnice mezi vnějším prostředím a člověkem. Organismus je „naprogramován“ jako samoregulační systém. Jestliže dojde k disharmonii, propuká nemoc. Jednou z možností prevence i terapie je právě akupunktura. Tato lékařská věda, jejíž vznik se datuje do období mnoha let před Kristem, je z hlediska komplexního pohledu na člověka zřejmě nejdokonalejší. Jednou z jejích diagnostických metod je pulsová diagnostika. Akupunktura se v Orientě studovala desítky let. V Tibetu prý dokonce existovalo rčení: Jakmile lékař zemře, již je mimo svoji učební dobu.
                                                                                                                                                                           zpět