____________________________________________________

DNE 1.12.2017 JSEM DEFINITIVNĚ UKONČIL ŽIVNOST !!!

_________________________________________________Dušan Tomek se zabývá akupunkturou a příbuznými naukami již déle než 36 let. Jeho specialitou je tzv. pulsová diagnostika. Léčbu provádí pomocí rychlé a účinné harmonizace organismu pomocí prstů a biologické energie, případně aurikuloterapií. Je autorem dvou knih, přednáší ve svých kurzech akupunkturu a pulsovou diagnostiku lékařům i laikům. Žije a pracuje v Brně.

MOŘE JANGŮ - bod dlouhého života
Toto literární dílo léčitele Dušana Tomka je něco, na co jsme v tomto oboru již dlouho čekali. Otevírá živý pohled do tajemství tisíciletími osvědčených orientálních způsobů léčby, akupunktury, akupresury, pulzovní diagnostiky a jiných, je však také přesvědčujícím svědectvím o schopnostech a rutinní odbornosti tohoto lidového léčitele.
Dušana Tomka znám již řadu let a je mi ctí, že ho mohu zařadit mezi své věrné přátele, a to nejen pro jeho vynikající diagnostiku, která je fantasticky přesná, nejen pro jeho přesvědčivou schopnost léčení, které je rychlé, bezbolestné a skvěle působivé, jak jsem sám na sobě poznal, ale zejména též pro jeho upřímnost, dobrotu srdce a soucit s trpícími. Jeho ostatní charakterové vlastnosti silně podmiňují a urychlují úspěšnost jeho léčby. Přítele Dušana si vážím i proto, že má schopnost a dobré předpoklady k rychlému pokroku na duchovní cestě, kterou tiše a nenápadně praktikuje, přičemž soustavně spojuje její blahodárné výsledky s léčbou svých četných pacientů. Pokládám tuto jeho snahu za jeden z hlavních důvodů Dušanových léčebných úspěchů.

  (předmluva Dr. Eduarda Tomáše ke druhému vydání knihy Moře Jangů)

 

MOŘE JANGŮ - doslov MUDr. R. Růžičky - přečtěte si ZDE